Informácie o kancelárii Účtovnícto Zuzana Pavlíková

Účtovná kancelária Žehňa (okres Prešov)

 

Zuzana Pavlíková má v oblasti poskytovania komplexných účtovných, ekonomických a informačno-poradenských služieb pre fyzické a právnické osoby (aj so zahraničnou účasťou) dlhoročné skúsenosti (od roku 1995).

Ponúkam Vám odbremenenie od nevyhnutnosti ovládania množstva pravidiel, podmienok, náväzností v spleti predpisov v oblasti, pre ktorú je príznačná neustála zmena. Ponúkam Vám efektívnejšie využitie Vášho časového priestoruvo Vašom predmete činnosti, ktorý je stredobodom Vášho pravého záujmu a odzrkadlením Vášho úsilia. 

 

Služby:

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Zuzana Pavlíková

Žehňa 159

08206 Žehňa

tel.+421 904 359 646

Kde nás nájdete?